Lån trots Kronofogden 

Det är inte ovanligt att svenska medborgare har skulder hos Kronofogden. Årligen är det hundratusentals människor som har skulder registrerade hos den svenska Kronofogdemyndigheten. Ett av många problem för människor med skulder är att det är svårt att få ett godkänt lån hos en traditionell bank eller långivare. Att låna pengar med Kronofogden som skickar ut påminnelser om inbetalningar är inte särskilt enkelt. 

Men det finns sätt att låna pengar trots att man har skulder hos Kronofogden. Lån trots Kronofogden och andra skulder kan vara till för att betala av skulder, för att frigöra nya möjligheter och för att komma tillbaka till noll. 

Att få skulder bör inte vara någonting skamfullt, eftersom så många svenskar någon gång i livet har skulder. Att ta ett lån innebär per definition att man skuldsätter sig, och den som har tagit ett lån för att studera eller tagit ett lån för att köpa sig en bostad är rent tekniskt i skuld till långivaren eller banken. Just CSN-lån för att kunna studera är något som många tagit och har kvar under lång tid, eftersom det är ett lån som generellt sett tar lång tid att betala av. 

Skuld hos Kronofogden – så går det till 

Om man inte genomför sina betalningar eller betalar sina skulder i tid finns risken att skulden hamnar hos Kronofogden, något som får flera olika konsekvenser. Ett par exempel på skulder som kan hamna hos Kronofogden är när man inte har lyckats betala sin hyra, en faktura för någonting man har köpt på nätet eller någon annan form av betalning som man har blivit påmind om upprepade gånger. 

En skuld som inte har blivit betald kommer först att hamna hos ett inkassobolag, som då försöker driva in pengarna med ränta. Därefter lämnas skulden över till Kronofogden, om man inte betalar inkassobolaget trots upprepade påminnelser. När Kronofogden får in en skuld har man möjlighet att besvara den, men i många fall leder inrapporterad skuld till att man erläggs med betalningskrav till Kronofogden. 

Kronofogden har flera olika kraftfulla verktyg som man kan ta till för att driva in sina skulder och tvinga människor att betala av skulderna. Eftersom man är en myndighet har man helt andra möjligheter till tvingande åtgärder än vad ett privat inkassobolag, ett företag eller en privatperson har. Ett sådant exempel är utmätning, som innebär att man drar pengar månatligen i samband med löneinbetalningar. 

Att ha eller ha haft skulder hos Kronofogden innebär också att man får betalningsanmärkningar, som gör det väsentligt svårare att skriva kontrakt och ta lån. Men det går att ta lån trots Kronofogden, även om traditionella banker och långivare vanligtvis inte är tillgängliga för den som har skulder. 

Svårare att ta lån om du har skuld hos Kronofogden 

Den som har en pågående skuld hos Kronofogden får svårt att ta ett lån, men även den som har haft en tidigare skuld hos Kronofogden kommer att få det svårt att beviljas ett lån. Betalningsanmärkningarna ligger kvar i flera års tid hos myndigheten, även efter att hela skulden är betald och nollställd. 

Anledningen är att ens kreditvänlighet har påverkats kraftigt negativt. Långivare och banker vill historiskt sett undvika det som kan vara riskfyllda utlåningar av pengar, till personer eller företag som har en historia av att inte betala sina skulder eller sköta sina betalningar. 

Det gör att det är viktigt att försöka undvika att hamna hos Kronofogden om du har planer på att ta några lån, skriva hyreskontrakt eller göra något annat som kräver ett starkt kreditvärde. Långivare och banker, men också andra företag som tillhandahåller prenumerationer och abonnemang av olika slag, kommer ofta att göra kreditupplysningar på dig för att säkerställa att det inte finns några skulder eller någon historia av skulder. 

Ta lån med Kronofogden 

Om du har problem med skulder hos Kronofogden och behöver betala av skulder, eller har gamla nu avbetalda skulder som fortfarande ligger kvar och påverkar ditt kreditvärde, finns det andra möjligheter att låna pengar. Att ta lån trots Kronofogden är inte enkelt, utan kräver att man hittar långivare som är mer öppna för att låna ut pengar. 

Vad man ska komma ihåg är att det är många svenskar som varje år fastnar hos Kronofogden med skulder och som av den anledningen får svårt att ta lån, men som också drar på sig kostnader när man måste betala av sina skulder över tid. Det är med andra ord vanligt och man behöver således inte känna sig ensam i situationen. Det går att komma ur situationen och det går också att ta lån trots Kronofogden och skuldebrev som dimper ner i brevlådan på regelbunden basis

Vanliga frågor om lån trots Kronofogden. 

Kan man få sms lån med Kronogoden? 

Det är inte omöjligt att hitta långivare som lånar ut pengar till människor som har eller har haft skulder hos Kronofogden, men det är betydligt svårare att hitta sådana långivare. Tänk på att storleken på skulden är en av flera faktorer som kan påverka huruvida du kan beviljas ett lån från den typen av långivare.

Kan man låna pengar trots skulder? 

Om du har skulder finns det ett par olika sätt som kan innebära lån av pengar. Det kan röra sig om privatlån, men då krävs att man hittar en långivare som inte principiellt säger nej till att låna ut pengar till människor med skulder. Det går också att ansöka om ett omstartslån eller att använda ett så kallat pantlån. 


Hur får jag lån med skuld hos Kronofogden?

Det är inte särskilt enkelt att få ett lån om man har skulder hos Kronofogden, eller ens om man har haft historiska skulder som fortfarande ligger kvar som betalningsanmräkningar. Det finns långivare som kan göra undantag, men sannolikheten för att beviljas ett lån är inte hög. Däremot finns det exempel på långivare som lånar ut pengar trots skulder hos Kronofogden. 

Kan jag få hjälp att ta ett lån?

Om du har någon i din närhet som kan vara medsökande när du ansöker om ett lån trots Kronofogden kan du ha en större chans att beviljas ett lån. Någon kan dessutom gå i borgen och fungera som en säkran när du beviljas ett lån.