Artiklar

Såhär eller så här – Så väljer du rätt stavning!

Skillnaden mellan ”såhär” och ”så här” ligger i hur de är stavade och hur de används i en mening. Båda formerna används ibland, men ”så här” rekommenderas av Språkrådet och anses vara den korrekta stavningen.

Såhär: ”Såhär” är en sammansättning av ”så” och ”här.” Det är en felaktig stavning som kan förekomma i informell skrift och tal. Många människor har vant sig vid att använda det på detta sätt, men det anses vara grammatiskt inkorrekt. ”Såhär” används som ett adverb för att beskriva hur något görs eller hur något ser ut. Det kan liknas vid att visa eller beskriva något genom en gest eller genom att visa med händerna.

Exempel (felaktigt):

  1. ”Gör såhär när du binder snörena på skorna.”
  2. ”Kika på bilden för att se hur du fyller i formuläret såhär.”

Så här: ”Så här” skrivs med ett mellanslag mellan ”så” och ”här.” Det är den korrekta stavningen som rekommenderas av Språkrådet och anses vara mer formell och enhetlig i skrift. ”Så här” används för att beskriva något på ett mer generellt sätt eller för att visa på något konkret. Det kan även användas för att referera till något som nämnts tidigare i texten.

Exempel (korrekt):

  1. ”Gör så här när du binder snörena på skorna.”
  2. ”Jag gillar att göra så här när jag bakar bröd.”
  3. ”Titta på bilden för att se så här gör du.”

Det ska stavas ”så här” – Språkrådet

Språkrådet rekommenderar särskrivning, det vill säga ”så här”, för att upprätthålla en konsistent och formell skrivstil. Särskrivning används för att göra texten tydligare och underlätta för läsaren att förstå betydelsen av ett uttryck.

Genom att använda ”så här” i din skrift följer du den rekommendation som gäller för korrekt stavning i det svenska språket. Det bidrar till en tydlig och enhetlig användning av detta uttryck och hjälper till att upprätthålla språkets regler och standarder.

Kommentarer inaktiverade för Såhär eller så här – Så väljer du rätt stavning!