Artiklar

Vilket märke innebär att du måste välja höger körbana?

Det vägmärke som påbjuder att du ska välja höger körbana är den runda skylten med en vitfärgad pil, med blå bakgrund samt en vitfärgad kontur längs med skyltens kant. Den vitfärgade pilen pekar snett nedåt höger från föraren sett.

När detta påbudsmärke dyker upp längs med vägen måste således välja höger körbana.

Vägmärket som påbjuder föraren att välja höger körbana heter ”D2 Påbjuden körbana höger”.

Så här ser påbudsmärket ”D2 Påbjuden körbana höger” ut:

Påbjuden körbana höger som innebär att du måste välja höger körbana

Motsatsmärket som innebär att du måste välja vänster körbana heter ”D2, 2 Påbjuden körbana vänster”.

Påbjuden körbana vänster som innebär att du måste välja vänster körbana

Varför är det viktigt att välja rätt körbana?

Att konstruera och bygga väl fungerande vägnät är en tidskrävande process och få skyltar och påbud sätts ut längs med vägarna utan en god anledning.

Att välja rätt körbana enligt påbudsmärken är i det här fallet viktigt för att till exempel inte krocka med fordon framförandes i motsatt riktning.

Det kan dessutom finnas medtrafikanter från andra delar av världen med en bakgrund från vänstertrafik istället för högertrafik. Dessa trafikanter löper en något högre risk att begå misstag som i det här fallet kan bli ödesdigra om valet av rätt körbana blir fel.

Var finns vägmärken som innebär att man måste välja höger körbana?

Vägmärket som påbjuder höger körbana finns oftast längs med vägar i tätbebyggda och urbaniserade områden.

Vägmärken som indirekt innebär att du bör välja höger körbana

På vägar med en hög hastighetsgräns, till exempel på motorvägar, tillhör det trafiketiketten och trafikvettet att hålla sig på höger sida i fordonets färdriktning, även om det finns fler än en fil i samma körriktning. 

På motorvägen är det sedvanligt att placera sig i körfältet längst till höger och endast använda vänsterliggande körfält om du ska köra om eller invänta en kommande avfart.

Även om det förekommer sällan kan följande förbudsmärke innebära att du måste välja höger körbana. 

Ett exempel på ett sådant förbudsmärke är ”C27 Förbud mot omkörning”. Detta förbudsmärke är en rund gul skylt med en röd kontur. I den gula delen av skylten finns det två stycken personbilar utritade där den högra personbilen är svart och den västra personbilen är röd. Denna vägskylt förbjuder föraren att köra om ett annat fordon.

Så här ser förbudsmärket ”C27 Förbud mot omkörning” ut:

Förbud mot omkörning
Kommentarer inaktiverade för Vilket märke innebär att du måste välja höger körbana?