Artiklar

Istället eller i stället – hur stavas det?

Det svenska språket kan vara krångligt. Anledningen är att det skiljer sig markant från många andra språk. En av de tydligaste skillnaderna i det skrivna svenska språket, jämfört med exempelvis engelskan som många svenskar också behärskar, är användandet av ihopskrivningar. I andra språk är särskrivningar ofta vedertaget, men svenskan tillhör den grupp språk som i stor utsträckning använder ihopskrivningar av sammansatta ord. Det kan tyckas enkelt och tydligt, men skapar också en del förvirring. Stavas det istället eller i stället till exempel? 

Det finns många olika exempel på ord som kan vara krångliga att veta om de ska skrivas ihop eller skrivas isär. Ett sådant exempel är faktiskt ordet isär, som en del tror ska stavas i sär. Samma oklarhet kan finnas när man ska skriva istället eller i stället. Vilket är egentligen korrekt? 

Stavningen eller användandet av olika ord, som till exempel var eller vart, kan ofta ha en skillnad när det gäller betydelsen. Men i fallet istället eller i stället finns det inget sådant problem. Både i stället och istället betyder samma sak.

Välj själv: I stället eller istället

Men det korta svaret på frågan är att istället och i stället båda är accepterade stavningar av ordet. En del föredrar att skriva ihop ordet, andra föredrar att skriva isär det. En del rättstavningsprogram skulle korrigera den ena stavningen automatiskt, men andra rättstavningsprogram släpper igenom både i stället och istället. 

Enligt Språkrådet är det i stället som är den vanligaste stavningen, och att man kan låta det styra valet. Men det är godkänd stavning att stava det istället också. Det viktigaste när man skriver istället eller i stället är att man är konsekvent. Det vill säga att man stavar det likadant i hela texten. 

Istället eller i stället: Andra exempel på ord som kan skrivas ihop eller isär 

Ska det stavas överhuvudtaget eller över huvud taget? Rättstavningsprogrammen är inte alltid överens, men det går faktiskt bra att skriva det på båda sätt. Överhuvudtaget kan stavas som ett sammansatt ord, eller tre separata ord. Vad man inte kan göra är att skriva överhuvudtaget som två ord, det vill säga över huvudtaget eller överhuvud taget. Det är felaktigt. 

Ett annat exempel är stavningen för uttrycket framför allt eller framförallt. Enligt Språkrådet är den rekommenderade stavningen att man skriver isär orden: framför allt. Men det är fullt godkänt att skriva ihop ordet framförallt, även om det inte är fullt lika vanligt. 

Ytterligare ett konkret exempel är om det ska stavas till och med eller tillochmed. En vanlig missuppfattning är att det ska stavas tillochmed, eftersom det ofta uttalas i stort sett som ett ord. Men den korrekta stavningen är till och med. Det är alltså inte korrekt stavning att skriva ihop ordet: tillochmed. 

Där skiljer det sig mot istället eller i stället. Båda typerna av stavning är helt korrekt, men i samtliga fall gäller det att vara enhetlig och bestämma sig för en stavning. Generellt sett är det bra att skriva ihop eller skriva isär samtliga liknande ord för att följa ett mönster i sin text.

Kommentarer inaktiverade för Istället eller i stället – hur stavas det?